Çocuklara Müziğin Katkısı Nedir?

Eğitimin amacı, çocuğu geleceğe hazırlamaktır.

Müziği, eğitimlerin en üstünü olarak kabul eden Sokrat’a göre ritim ve melodi ruhun içine işleyerek onu en güçlü biçimde kavrar. İyi eğitim gören bir insanın ritim ve melodi yönündeki başarısı ruhunu da güzelleştirir. Eflâtun’un (Platon) bu konudaki yaklaşımı Sokrat’ın görüşlerine çok yakındır. Aristo ise müzik eğitiminin pek çok bilgiye ulaşmak için araç olması yönünden gerekli olduğunu söyler.

Çocuk ne zaman ve nasıl müziğe başlamalı?

Eğitimin ana etkenlerinden biri çevredir. Çocuk çevresinde gördüğünü, yaşadığını daha kolay algılar ve öğrenir. Normal gelişim şartlarında çocuklar 24-36 ay arasında müziğe ve ritme tepki verir ve taklit etmeye başlarlar. İlk müzik eğitimi bu çağda başlar. Eğer Ailenin yaşam kültüründe müzik yer alıyor (Baba veya Anne, amca, dayı vb.. bir müzik enstrümanı çalıyor veya özenle seçilmiş müzik eserleri çalınıyor ve dinleniyor) ise ilk eğitim için elverişli bir ortamdan söz edilebilir.


36-72 aylar arası perküsyon enstrümanları kullanarak çocuğun, alet kullanma becerisi arttırılabilir. Böylelikle vücudunu, ellerini, zihnini uyumlu bir şekilde kullanmayı öğrenir.
Aya kadar yapılan eğitimler hazırlık eğitimi olarak adlandırılabilir. Bu hazırlıklar yapılarak; melodik ve ritmik hafızası oluşmuş, zihin ve vücut koordinasyonu gelişmiş sonraki aşamaya hazırlanmış olur.
Aslında bu saydıklarımız her insan yavrusu için lazımdır. Sonraki aşama bir müzik aletinin öğrenilmesidir.

 

Selamlar,

Fatih Ergişi

Erkişisanat Arts&Enternainment

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Fatih Ergişi

Fatih Ergişi

Sanatçı, Eğitimci