Ekip Kurma ve Yönetme-Joseph T.Straub

John R. Katzenbach ve Douglas K. Smith takım kavramını şöyle tanımlıyor: “Ortak bir amaca ve ortak performans hedeflerine kilitlenmiş ve

kendinin sorumlu olduğu şey konusunda ortak bir yaklaşımları olan, birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu küçük grup.”
Takım üyelerinin enerji, kaynak ve ve becerilerini tetikleyen ortak bir hedefleri vardır.
Kendi hedef ve amaçlarını dışarıdan birisi değil, yine kendileri belirler
Nitelik, nicelik, maliyet ve zaman konusunda uzlaşırlar
Her üye sandalın ilerlemesi için kürek çeker ve bunu aynı yönde yapar.
Tavır ve performansları konusunda eşit olarak yüklenilen birtakım ağırlık noktaları belirler. Takım iyeleri birbirini çizgide tutarlar.

Üretkenliği arttırma, yapılan işleri daha anlamlı kılma, çalışanla beraberlik, onlara bir yere ait olma duygusu verme ve global yarışın getirdiği zorlukları karşılama konusunda, şirketler için en iyi yolun takım çalışması olduğu yolunda yaygın bir kabul vardır.
Takım çalışması insanların gücünü, yaratıcılığını açığa çıkarmakta, sinerjiyi artırmakta ve sosyal ihtiyaçları gidermektedir.
Gruplar, sorunları daha iyi tanımlayabilir ve daha yaratıcı çözümler bulabilirler. Gruplar, moral ve motivasyon açısından da iyidir.

Başarılı bir takımın Profili:
Sayı: ideal olarak takımlar 12 kişiden fazlasını içermemelidir.
Çeşitlilik: üyelerin takıma farklı ve birbirini tamamlayan beceriler, bilgi, bakış açıları ve deneyimler kattığı görülür. Sinerji, takımın, takım üyelerinin tek tek becerilerinin toplamından daha güçlü olmasını sağlar.
Saygı: takım iyeleri birbirlerine karşılıklı güven ve saygı duyarlar.
Analiz: takım iyeleri kendi performanslarını objektif bir şekilde gözlemler, analiz eder ve eleştirirler.
İlişki: takım üyeleri arasındaki ilişkiler ve alış verişler, birbirlerinin dinamizmini arttırır.
Ödüller: ideal olarak ödül sistemi, grup başarılarını arttırır ve ikinci olarak da takım üyelerinin tanınmasını sağlar.
Bütün İşler: Takım iyeleri işin başından sonuna kadar birlikte çalışırlar.

Bir araya gelmek bir başlangıç, bunu sürdürmek gelişim ve birlikte çalışmaksa başarıdır… Henry Ford
Psikolog Tuckmen ve Jensen bir takımın oluşma sürecinde dört, hatta beş aşamadan geçtiğini söylemektedir. Şekillendirme, Fırtına, Standart Belirleme, Uygulama

Verimli Olmayan bir takımın özellikleri:
Hedef ya da amaçtan yoksunluk;
Aşırı sürtünme;
Sorumluluğu başkasına atma;
Yastık Savaşları
Becerilerin Yetersiz kalması
Takım üyelerinin amaçlarına güvensizlik

Takımınızla birlikte beş genel takım tipinden hangisinin sizin için uygun olduğuna karar verin: sorun tanımlayan, danışmanlık yapan ya da sorun çözen takım; politika üreten takım; aksiyon takımı ya da görev takımı; sınırları aşan takım; özerk takım

İnsanlar Takım Çalışmasına Karşı Neden Direnir?
Edinmiş oldukları geleneksel tarzdan vazgeçmek istemeyiş;
İnkar. İnsanlar, geliştirmek ve şirkete kazandırmak için uğraştıkları ve belki de eskiden çok iyi olan çalışma yöntemlerini, bugünün iş dünyasında artık geçerli olmadığını kabullenmekte zorlanırlar
İşteki sınırlı ilerlemeler: takım çalışmasında terfi olanakları sınırlıdır
Takım çalışmasının bireysel başarı, ün ya da ödüllerin önüne geçmesi
Ben düşünmek için, sen çalışmak için para alıyorsun tarzındaki eski ekola mensup olan müdürler
Patentli işletme bilgilerini elemanlarıyla paylaşmayı istemeyen tepe yöneticiler
Geleneksel işlerdeki yapı ve sınırları tercih eden işçiler.

Liderlik Niteliklerinizi Geliştirin:
Takımınızın hedeflerini, takım arkadaşlarınızın anlayabileceği ve kişisel anlamda destekleyebilecekleri şekilde anlatın.
Sabırlı, seviyeli, güvenilir, tarafsız ve insan odaklı bir yönetici olarak tanınmaya çalışın
Takım üyelerini, takım hedeflerini kişisel hedeflerinin ve takıma verilen ödülleri kişisel ödüllerinin üzerinde tutma konusunda motive edin.
Bir değişim şampiyonu gibi davranın
Yöntemlerle değil, sonuçlarla ilgilenin. Etkili takım liderleri genel yönlendirmeleri yaparlar. Takımın ne yapmaları gerektiği konusuna odaklanırlar. O işin nasılıyla ilgilenmezler. İşin nasılı daha çok takım üyelerine bırakılır ve doğrusu da budur.

Usta takım liderleri uyulması gereken tavır modellerini destekler ve bunların yerleşmesi konusunda çaba gösterirler. Aynı zamanda da desteklenmemesi ya da devreden çıkarılması gereken tavırlara karşı da uyanıktırlar. Etkili liderler, takımlarının en azından üç özelliğini sürekli gözlemler ve analiz ederler:
Takımın ortak ihtiyaçları
Bireysel takım dinamikleri
Grubun dinamikleri

Başarınız, yeteneklerinizi şu konularda geliştirmenizle ilgilidir:
Açık ve anlamlı takım hedefleri belirleyin
Karşılıklı güven oluşturun
Üst yönetimin desteğini alın
İyi bir iş eğitimini garanti edin
Yönetimi takımınıza teslim edin
Takımınızı yüksek standartlar belirleyerek zorlayın
Takım üyelerini seçerken çeşitlilik arayın

Takım toplantıları:
Toplantılar takım çalışması için birkaç sebepten dolayı önemlidir:
Toplantılar takımın birlik havasına girmelerine ve ortak bir amaca sahip olduklarını fark etmelerine yardımcı olur.
Toplantılar, takım üyelerinin beyin fırtınaları yapmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları, kişisel ya da mesleki anlamda ilişkiler kurmaları konusunda ortam hazırlar
Toplantılar sayesinde bütün takım üyeleri aynı bilgiyi aynı havada ve zamanda alırlar. Dolayısıyla tepki vermeleri gerekiyorsa hemen bunu yapabilirler.
Yine toplantı nedeniyle aynı mekanı paylaşan ve birbirleriyle görüşme olanağı bulan takım üyeleri, takımdaki rollerini ve ilişkilerini değerlendirme olanağı bulurlar.

Toplantı yapma gerekçenizi iki ya da üç cümleyle anlatın, tek cümleyle değil.

Atak Yöneticinin Toplantı Kontrol Listesi:
Takımın gelişme aşamalarının ilk evrelerinde biraz daha sık toplantı yapılmasını sağlayın
Takımınızdaki herkesin toplantı tutanağına bir şeyler katmasını sağlayın
Bir grup takım üyesinin toplantıları tekellerine almalarına izin vermeyin
Sorunlara yol açanları değil, sorunları hedef alın
Çoğunluğun düşüncesini sorgulayan bir kötümser görevlendirin
Toplantıyı, insanlarda bir şeyleri bitirdikleri ve bir yere ulaşıldığı hissini uyandıracak şekilde kapatın.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile